Karl-Einar Ericsson

Kursadministratör vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
karl-einar.ericsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3528018-471 3516
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jobbar på Kurskansli Fysik rum Å10167 på Ångströmlaboratoriet. Jag jobbar med schemaläggning för Tekniskt naturvetenskapligt basår, kandidatprogrammet i fysik, masterprogram i fysik och övriga fristående kurser som institutionen ger.

Jag jobbar även med övrigt kursadministration som registrering och rapportering i Uppdok och tentamenshantering.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karl-Einar Ericsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09