Mikael Karlsson

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
mikael.karlsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7237
Mobiltelefon:
070-1679147
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Jag är föreståndare för Avdelningen för Tillämpad materialvetenskap och leder även forskargruppen Diamantoptik.

Kursansvarig för kurserna Industriellt utvecklingsprojekt (10 hp), Introduktion till materialteknik (5 hp), Öppen fördjupningskurs i materialteknik (5 hp) och Material och hållbar utveckling (5 hp) samt programansvarig för Masterprogrammet i materialteknik (120 hp). Examinator för Examensarbete i materialteknik (30 hp).

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mikael Karlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09