Lise Horneman Hansen

Universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
lise.horneman-hansen[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1281
Mobiltelefon:
073-4697192
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: måndag 11-12

Kort presentation

  • Dansk lektor, undervisar om danska och nordisk språk
  • Biträdande och ställföreträdande prefekt 1/7 - 31/12 2021
  • Institutionens kontaktperson för Erasmusutbyten och Nordkurs (nordiska sommarkurser i språk och litteratur)
  • Sekreterare för tidskriften Språk och stil.

Akademiska meriter: FD

Jeg er født i 1964 og opvokset i Svendborg på Fyn. Jeg har studeret dansk ved Institut for Nordisk Filologi ved Københavns Universitet fra 1986 til 1993 hvor jeg blev cand.mag. i dansk og finsk med specialeafhandlingen "Sproget i Svendborg. En sociolingvistisk undersøgelse af variationen i et regionalt talesprog". Fra 1995 til 1998 var jeg ph.d.-studerende i jyske dialekter ved Institut for Dansk Dialektforskning, Københavns Universitet. Fra 1999 har jeg været ansat som dansk lektor ved Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Jeg forsvarede min ph.d.-afhandling "Jysk -de-bøjning. En undersøgelse af svag præteriumbøjning" i 2001.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lise Horneman Hansen
Senast uppdaterad: 2021-03-09