Jaan Grünberg

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
Jaan.Grunberg[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 5741
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är styrningen av stora komplexa organisationer. Inom detta område har jag ett fokus på relationerna mellan viktiga intressenter och organisationernas högsta ledning.

Akademiska meriter: FD

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är styrningen av stora komplexa organisationer. Inom detta område har jag ett fokus på relationerna mellan viktiga intressenter och organisationernas högsta ledning. Jag har studerat olika typer av organisationer såsom stora börsföretag, universitetssjukhus och bioteknikbolag. Just nu är jag särskilt intresserad av det inflytande som media och intermediärer, såsom konsulter, har på relationen mellan intressenter och ledning.

Inom undervisningen har jag arbetat med studenter på alla nivåer: kandidat, master, forskarutbildning och uppdragsutbildning. Därigenom har jag fått möjligheten att träffa inspirerande och begåvade människor från många olika håll som varit intresserade av att utveckla sin kunskap om och förståelse för styrning av organisationer, till exempel Kinesiska företagsledare, unga molekylärbiologer eller blivande kyrkoherdar.

Utöver detta har jag en omfattande erfarenhet av akademisk ledarskap från befattningar såsom studierektor för forskarubildning, prefekt och generalsekreterare för EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management & Business Administration).

Forskningsprojekt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jaan Grünberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09