Joakim Johansson

Universitetslektor docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare; Affilierade

Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
joakim.johansson[AT-tecken]gender.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Min forskning handlar om jämställdhetsutbildning av nyanlända män, där jag särskilt undersöker hur sådana utbildningar fungerar när de bedrivs av föreningar i civilsamhället. Jag har tidigare både själv och tillsammans med andra genomfört ett antal studier som berört olika aspekter av manlighet/maskulinitet i kontexter av svensk politik.

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Joakim Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09