Annika Karlholm

Forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala - 320

E-post:
annika.karlholm[AT-tecken]isof.se
Telefon:
073-5586059
Besöksadress:
von Kraemers allé 19, Arkivcentrum
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09