Mats Bratteby

Koordinator vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap; Studievägledning och VFU-koordination för lärarprogrammen

E-post:
mats.bratteby[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7641
Mobiltelefon:
070-4250938
Besöksadress:
Blåsenhus
von Kraemers allé 1 A
757 37 UPPSALA
Postadress:
Blåsenhus
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kort presentation

VFU-koordinator vid lärarprogrammen med uppgift att företräda Uppsala universitet i olika frågor som rör verksamhetsförlagd undervisning (VFU). Leder, planerar, informerar, utbildar och utvecklar olika aspekter av VFU. Arbetar mot studenter, VFU-kursledare, VFU-handledare och kommunala VFU-samordnare. Har ett särskilt ansvar för VFU-placeringar utomlands.Min bakgrund är som universitetsadjunkt med inriktning mot idrott och hälsa, rörelse och utomhuspedagogik vid Uppsala universitet.

Akademiska meriter: FM

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Bratteby
Senast uppdaterad: 2021-03-09