Mattias Ellert

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
mattias.ellert[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3258
Mobiltelefon:
070-4250545
Besöksadress:
Rum 82407 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

Mobiltelefon:
070-4250545
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mattias Ellert
Senast uppdaterad: 2021-03-09