Stefan Ehn

1:e Instrumentmakare vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
stefan.ehn[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3586
Mobiltelefon:
070-7174587
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Assistent vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

Mobiltelefon:
070-7174587
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09