Ulla Riis

Professor emer. vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
ulla.riis[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2298
Mobiltelefon:
072-3264888
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09