Erik Lindberg

Professor vid Historiska institutionen

E-post:
Erik.Lindberg[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1523
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Professor i historia. Dekan för historisk-filosofiska fakulteten.

Akademiska meriter: FD, docent

Nyckelord: social history economic history infrastructure lighthouses institutions labour law merchant guilds

Från legostadga till kollektivavtal. Arbetsmarknadsrelationer i praktiken 1833-1926 (Finansierat av Vetenskapsrådet 2019-2022)

Perioden 1830-1930 var en formativ period vad gäller uppkomsten av den moderna fabriksindustrin och det kapitalistiska storjordbruket. Ett vanligt antagande är att utvecklingen inom bägge dessa sektorer byggde på möjligheten för arbetstagare och arbetsgivare att ingå fria arbetskontrakt. På senare år har emellertid både ekonom-historiker, rättshistoriker och nationalekonomer från olika utgångspunkter visat att på en rad håll i världen var kontraktsrelationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare betydligt mer komplicerade. I England ända fram till 1875 var det i enlighet med de medeltida Master and Servants Acts olagligt att säga upp sig i förtid, något som kunde straffas på en rad olika sätt, inklusive fängelsestraff. Även i USA spelade de medeltida engelska Master and Servants Acts en viktig roll för arbetsmarknadens reglering in på 1930-talet. Syftet med detta projekt är att undersöka arbetsmarknadsrelationer i praktiken genom att studera tjänstetvångets och legostadgornas tillämpning i Sverige fram till 1885, respektive 1926, då de formellt avskaffades. Studien ger viktiga empiriska och teoretiska bidrag till flera av senare tids mest omdiskuterade ekonomisk-historiska frågor, såsom hur institutioner påverkar inkomst- och förmögenhetsojämlikheter och hur själva arbetskontraktets villkor påverkar människors fri- och rättigheter. År 1885 avskaffades det allmänna tjänstetvånget i Sverige med krav på så kallat laga försvar och istället utfärdades en lag om "lösdrivares behandling" som fanns kvar till 1960-talet. Fram till 1926 gällde dock 1833 års legostadga för arbete inom huvudsakligen jordbruket och husligt arbete. När legostadgan upphävdes 1926 berördes fortfarande flera hundra tusen av jordbrukets arbetare av dess föreskrifter som i hög grad fortfarande tillämpades. Se även Theresa Johnssons avhandling Vårt fredliga samhälle: ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet som finns tillgänglig med open access.

Projekt-id: 2018-01532

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Lindberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09