Nikolai Piskunov

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

E-post:
nikolai.piskunov[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5958
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nikolai Piskunov
Senast uppdaterad: 2021-03-09