Rosemarie Fiebranz

Universitetslektor vid Historiska institutionen

E-post:
rosemarie.fiebranz[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1555
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag leder från 2020 forskningsprojektet Kring ringgatan: forskning och historisk visualisering, byggnadsminnet Ekeby by (finansierat av RAÄ).

Min forskningsprofil är genushistorisk, agrarhistorisk och socialhistorisk, på senare år med större inslag av kulturhistoria. Jag har undersökt 1900-talets skogsarbetarhushåll i Norrland, och i det stora GaW-projektet (2010-2016) ägnat mig åt genus och arbete under tidigmodern tid. Då ledde jag också uppbyggnaden av GaW:s forskningsdatabas.

Akademiska meriter: FD

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Researcher - Forskare

2015- Lecturer at the Department of History, Uppsala University

2007-2014 Researcher at the Department of History, Uppsala University

2005-2006 Lecturer at Department of ALM, Uppsala University

2004-2005 Lecturer and researcher in History, Mid Sweden University

2003-2004 Researcher at Centre for Gender Research, Uppsala University

2003 Lecturer in History, Mälardalen University

Ph.D in History at Uppsala University 2002.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rosemarie Fiebranz
Senast uppdaterad: 2021-03-09