Rikard Enberg

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
rikard.enberg[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 7617
Besöksadress:
Rum ÅNG 12140 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning är teoretisk partikelfysik, mer specifikt fysik bortom standardmodellen, Higgs, kolliderarfysik och kopplingar till kosmologi, samt astropartikelfysik och högenergetiska neutriner.

Jag undervisar Mekanik KF på kandidatprogrammet och Symmetri och gruppteori på masterprogrammet i fysik. Har tidigare undervisat Kvantmekanik, Partikelfysik II, Mekanik II och III, Kvantfysik, och en doktorandkurs i partikelteori.

Jag är också avdelningsföreståndare för Högenergifysikavdelningen.

Jag kom till Uppsala 2009 efter postdocs vid École Polytechnique i Paris, Berkeley Lab & UC Berkeley i Berkeley, Kalifornien, och University of Arizona i Tucson, Arizona. Jag disputerade i Uppsala 2003.

För att se vad jag jobbar på, se min publikationslista från INSPIRE HEP.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rikard Enberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09