Kåre Bondeson

Överläkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi

E-post:
Kare.Bondeson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5592
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Klinisk Mikrobiologi, Hub
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: leg. läk., DMSc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09