Sten Hagberg

Professor i kulturantropologi vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

E-post:
sten.hagberg[AT-tecken]antro.uu.se
Telefon:
018-471 7030
Mobiltelefon:
070-4250484
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Kort presentation

Professor i kulturantropologi sedan 2010. Jag bedriver forskning i Burkina Faso (sedan 1988) och Mali (sedan 2008). Min doktorsavhandling (1998) handlar lokal konfliktlösning mellan boskapsskötare och jordbrukare i Burkina Faso. Tematiskt har jag forskat om etnicitet, lokalpolitik, demokrati, massmedier, utveckling, fattigdom, folklig kamp och säkerhet. Metodfrågor är ett forskningsfokus. Jag är föreståndare för Forum för Afrikastudier och undervisar i afrikastudier och kulturantropologi.

Akademiska meriter: FD, docent

Nyckelord: africa human security west africa anthropology everyday politics

Sedan 1988 har jag bedrivit fältforskning i Burkina Faso och sedan 2008 också i Mali. År 1998 disputerade jag på en avhandling om lokal konfliktlösning mellan boskapsskötare och jordbrukare i Burkina Faso. Under åren har jag arbetat med en rad olika inriktningar inom antropologin: utveckling och fattigdom, etnicitet och historia, metod och metodutveckling, massmedia och offentlig debatt, säkerhet underifrån och folklig mobilisering. Regionalit arbetar jag med särskilt fokus på Burkina Faso och Mali. Genom att driva en mängd olika projekt i Mocambique har jag också kommit att arbeta även i det landet.

Idag handlar min forskning handlar om politisk kultur, kommundemokrati och utveckling och folklig kamp. Under senare år har även säkerhetsfrågor, i synnerhet hur osäkerhet upplevs och hanteras av medborgarna, blivit centrala. Jag arbetar med metodfrågor, inte minst hur vi antropologer kan arbeta i team och samarbeta både empiriskt, i fältarbete, och analytiskt, i skrivandeprocessen.

Sedan dess start 2012 har jag lett Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet: 2012-17 var jag ordförande och sedan den 1 juli 2017 är jag föreståndare för detta tvär- och mångvetenskapliga centrum.

Jag är redaktör för tidskriften kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology, en tidskrift som ges ut av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Dessutom är jag medlem i det vetenskapliga rådet för tidskriften Afrique contemporaine samt korresponderande medlem för tidskriften Cahiers d'Études africaines.

Jag leder forskningslabbet Laboratoire d'Anthropologie Comparative, Engagée et Transnationale (LACET), som är ett initiativ grundat av burkinska, maliska och svenska kolleger för att skapa en gemensam forskningsmiljö kring engagerad antropologi. Mer infomation om LACET på engelska här.

Idag sker min undervisning mest på forskarutbildningen, som handledare för doktorander och som forskningsledare. Under perioden 2017-22 leder jag flera forskningsprogram i Mocambique där fem doktorander i kulturantropologi från Eduardo Mondlane-universitetet i Maputo kommer att utbildas på Uppsala universitet. Under 2018-20 leder jag programmet ”Burkina Faso seen from below” i samarbete med Institut des Sciences des Sociétés i Ouagadougou, Burkina Faso. Jag är Associate Senior Fellow vid Stockholm International Peace Research Institute sedan 2016.

Genom åren har jag varit aktiv i en rad organisationer och sällskap. 2007-2013 var jag ordförande för Association pour l'anthropologie du changement social et du développement (APAD). Under fyra år (2014-2018) var jag ordförande för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG). I min egenskap av inkommande president för Mande Studies Association (MANSA) anordnar vi konferensen Beyond Crisis and Insecurity in West Africa. Konferensen skulle ha ägt rum i juni 2020, men har nu flyttats fram till 16-20 juni 2021.

Jag framträder regelbundet i olika medier, eftersom jag anser att det är så viktigt att nå ut med antropologisk kunskap. Läs mer om mediaframträdanden här

När det gäller grundutbildningen undervisar jag numera främst på Afrikanistik 30hp och African Studies 15hp, men gör inhopp inom de ordinarie kurserna i kulturantropologi. Jag tycker om att undervisa och har även varit på ERASMUS-utbyte på universitet i Belgien, Danmark, Frankrike, Tunisien och Tyskland.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sten Hagberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09