Oleg Kochukhov

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

E-post:
oleg.kochukhov[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5993
Fax:
018-471 5999
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent i astronomi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I grew up in Crimea, Ukraine and studied physics at Simferopol University. I obtained PhD in astrophysics at Uppsala University and then worked as a postdoc at Vienna University and NORDITA before returning to Uppsala University.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I study magnetic fields and associated activity phenomena (variability, temperature and chemical structure formation) on the surfaces stars. My scientific interests and research expertise include the physics of stellar atmospheres, stellar evolution and computer methods of indirect imaging of the surfaces of remote objects.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Oleg Kochukhov
Senast uppdaterad: 2021-03-09