Sergei Butorin

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
sergei.butorin[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3553
Besöksadress:
Rum ÅNG 60110 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09