Erik Ullerås

Projektkoordinator vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Molekylära verktyg och funktionsgenomik; Forskargrupp Ulf Landegren

E-post:
erik.ulleras[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679563
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
751 22 Uppsala
Postadress:
Box 815
751 08 Uppsala

Forskningsrådgivare vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Enheten för forskningsstöd

E-post:
erik.ulleras[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 6259
Mobiltelefon:
070-1679563
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Projektkoordinator vid Kansliet för Medicin och Farmaci. Stöder forskare i frågor om EU-finansiering, från ansökan till avslutat projekt. Arbetar även med svenska forskningsfinansiärer och forskningsinfrastruktur. Projektkoordinator vid IGP för forskningsprogrammet molekylära verktyg. Arbetar med projektledning, ansökningar, förhandling och rapportering av ett stort antal nationella och internationella samarbetsprojekt som stöds av EU H2020, IMI, ERC, Eurostars, NIH, VR, SSF, KAW och Vinnova.

Akademiska meriter: FD, docent

Nyckelord: research infrastructure forskningsstöd research support forskningsfinansiering utlysningar forskningsbidrag calls grants grants office forskningsmedel söka pengar eu finansiering eu call horizon2020 erc eu projekt eu support eu medel eu anslag eu utlysning forskningsinfrastruktur

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Background: MSc in Molecular Biology, PhD in Animal Development and Genetics, Associate Professor in Molecular Toxicology. Research experience from Science Faculty and Medical Faculty at Uppsala University, Karolinska Institute and Faculty of Veterinary Medicine at Swedish University of Agricultural Sciences.

Research profile: Focus on effects on gene expression and cellular activities in disease and follwing toxic exposure. Experience including studies on transcriptional regulation in tumours, tumour hypoxia, cytokine expression as marker for immuotoxicity, regulation of mast cell apoptosis and survival, gene expression as marker of developmental toxicity and effects of endocrine disruptors on adrenal steroidogenesis.

Current position: includes project management and administration, strategic advice and intelligence, coordination, recruiment of staff, budgeting, negotiation of agreements, information via web and outreach, interaction with industry and other stakeholders plus organization of meetings.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Ullerås
Senast uppdaterad: 2021-03-09