Fredrik Clausen

1:e Forskningsing vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurokirurgi

E-post:
fredrik.clausen[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4701
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 85 2 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 85 2 tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

I min forskning så arbetar jag med olika modeller för traumatisk hjärnskada för att studera hur fria radikaler, immunceller och metaboliska störningar påverkar den slutgiltiga skadan.

Jag undervisar i neuro-, cell- och molekylärbiologi och försöksdjursvetenskap.

Akademiska meriter: MD PhD

Nyckelord: inflammation tbi edema

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09