Susanne Mirbt

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
susanne.mirbt[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3622
Mobiltelefon:
070-8834282
Besöksadress:
Rum Å:13135 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Enhetschef vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

E-post:
susanne.mirbt[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
070-8834282
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Akademiska meriter: FD, docent i fysik

Nyckelord: density functional theory chalcogenides condensed matter physics semiconductor defects polarons interface magnetism iii-v semiconductors tio2 materials theory

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Susanne Mirbt
Senast uppdaterad: 2021-03-09