Christiane Schaefer

Universitetslektor i jämförande indoeuropeisk språkforskning vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
christiane.schaefer[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 7018
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Tillgänglig:
Ons 13.30-14.30

Akademiska meriter: Dr. phil., docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09