Ingrid Helmius

Universitetslektor i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Ingrid.Helmius[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7649
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ingrid Helmius
Senast uppdaterad: 2021-03-09