Volker Ziemann

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

E-post:
volker.ziemann[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3867
Mobiltelefon:
070-4250398
Besöksadress:
Rum Å82108 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: Dr.rer.nat. Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09