Carolina Wallström-Pan

Administrativ chef vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
carolina.wallstrom-pan[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3848
Mobiltelefon:
073-0859889
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Samordning och utveckling av den administrativa stödfunktionens arbete, övergripande ansvar för budget och bokslut, samt stöd till prefekt och ledning i den långsiktiga verksamhetsplaneringen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carolina Wallström-Pan
Senast uppdaterad: 2021-03-09