Maria Carlsson

Gästforskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
Maria.Carlsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-611 7153
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: FK, leg. ssk., DMSc, Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Carlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09