Justin Pearson

Universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

E-post:
Justin.Pearson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7292
Besöksadress:
Rum ÅNG 105122 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Docent in Computer Science. My research focuses on combinatorial optimisation: in particular I work on the theory and practice of constraint satisfaction.

My homepage can be found here. I am a member of the optimisation group at the IT department.

Akademiska meriter: PhD, Docent

Nyckelord: combinatorial (or discrete) optimisation constraint programming software testing complexity theory

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

External web page

http://user.it.uu.se/~justin/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Justin Pearson
Senast uppdaterad: 2021-03-09