Gesa Weyhenmeyer

Professor vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

E-post:
Gesa.Weyhenmeyer[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2711
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Kort presentation

Gesa Weyhenmeyer är professor i akvatisk biogeokemi och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Hon forskar om hur sjöar runtom i världen påverkas av pågående globala miljö- och klimatförändringar. Mycket av hennes forskning bedrivs inom det globala nätverket GLEON (Global Lake Ecological Observatory Network). Mer information finns på https://weyhenmeyer.weebly.com/

Akademiska meriter: FD, Excellent lärare, Docent

Informationen finns här: http://weyhenmeyer.weebly.com

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gesa Weyhenmeyer
Senast uppdaterad: 2021-03-09