Helena Olsson

Administrativ chef vid Sociologiska institutionen, Administrativ personal

E-post:
helena.olsson[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5185
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag leder och samordnar arbetet i den administrativa gruppen, där bland annat ekonomi/budget, personalfrågor, kursadministration, studievägledning och information ingår. Jag ingår i ledningsgruppen och ansvarar för att samordna utvecklingen av arbetsformer och administrativa rutiner samt bistår prefekten med kvalificerat stöd, såsom långsiktig verksamhetsplanering och framtagning av planeringsunderlag, remissvar och utredningar.

Akademiska meriter: FM

Mina arbetsuppgifter vid institutionen

  • Leder den administrativa gruppen och ingår i ledningsgruppen
  • Arbetar med utredningar och utvärderingar inom verksamhetsområdet och deltar i arbetet med strategisk planering och kvalitetsutveckling
  • Utvecklar stödverksamheten vid institutionen samt planerar för kompetensförsörjning kopplad till stödfunktionen
  • Medverkar vid disputationer, konferenser, samt andra liknande institutionsövergripande aktiviteter

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Olsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09