Jakob Evertsson

Forskare vid Historiska institutionen

E-post:
jakob.evertsson[AT-tecken]hist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Docent i historia vid Uppsala universitet (2021) och docent i kyrkohistoria vid Åbo akademi, Finland (2015).

Forskningsprojekt:

"Att samverka med samhället: universitetet som remissinstans, 1968-2022", finansierat av Uppsala universitets program för demokrati och högre utbildning (2023)

"Skolinspektionen och implementeringen av folkskolan i Sverige, 1861-1930", finansierat av Vetenskapsrådet (2020-2023).

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: utbildningshistoria history of education material culture materiell kultur kyrkohistoria history of religion

För närvarande arbetar jag med projektet "Att samverka med samhället: universitetet som remissinstans 1968-2022" som är finansierat av programmet för demokrati och högre utbildning vid Uppsala universitet. Projektet avser att granska Uppsala universitets remissyttranden på de utredningar som berör demokrati och högre utbildning med syfte att identifiera trender i universitetets självförståelse under en längre tidsperiod. En studie av universitetet som remissinstans kan också ge oss kunskap om hur relationen mellan universitetet och det omgivande samhället har utvecklats historiskt och i nutiden. De specifika frågeställningar som projektet söker besvara är:
1) Vilken bild av universitetet roll i relation till det omgivande samhället framträder i de remissyttranden som Uppsala universitet har avgivit på statliga utredningar rörande universitetsväsendet under perioden 1968–2022?
2) Vilka trender och ställningstaganden kan identifieras i denna självförståelse över en längre tidsperiod?

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jakob Evertsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09