Magnus Lidén

Gästforskare vid Institutionen för organismbiologi, Systematisk biologi

E-post:
magnus.liden[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 4631
Mobiltelefon:
070-4250373
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18D
75236 Uppsala

Kort presentation

Forskare emeritus vid vid avdelningen för Systematisk Biologi. Taxonomisk forskning på: 1. jordröksväxternas (Papaveraceae - Fumarioideae) systematik och fylogeni; 2. släktet Dionysia (Primulaceae); 3. släktet Silene (Caryophyllaceae) i Himalaya.

Fältstudier: östra Himalaya, sydvästra Kina, västra Iran

Jag arbetar också med evolutionär ontologi, taxonomisk vetenskapshistoria och östra Himalayas flora.

Jag är redaktör för institutionens tidskrift Symbolae Botanicae Upsalienses

Nyckelord: linnaeus corydalis fumaria polyploidy dactylicapnos phylogeny silene dionysia systematic botany angiosperms flora of himalaya flora of china flora of iran flora of arunachal symbolae botanicae upsalienses

Avdelningen för biologisk systematik, EBC: 2004–2015 (forskning, lite undervisning 51–62%); 2016–2017 (forskning & redaktörskap 100%); 2017–2019 (60%); 2020– (90%).

Göteborgs botaniska trädgård: 2017–2019 (40%); 2020– (3–10%).

Uppsala Universitet, Botaniska trädgården: 1998 - 2004 (100%); 2004 - 2015 (konsult 38-49%).

Fil Dr 1986 (Göteborgs universitet); Docent 1989.

A. Taxonomy and Phylogeny of Corydalis (Fumariaceae) – A monographic study of the approximately 500 species of Corydalis, including a detailed cpDNA phylogeny, biogeographic studies, nomenclature, etc. Strong focus is put on discovery and description of new species. The genus is most diverse in SE Tibet, NW Yunnan and W Sichuan. Side outcomes of the project are: papers on phylogeny and biogeography of Corydalis, descriptions of new taxa (so far about 150 new species published) et cetera. # publications: 45.

with: Chen Jun-Tong , KIB Kunming (phylogeny)

B. The genus Dionysia (Primulaceae), systematics, biology and biogeography – A monographic study of the ca 65 species of Dionysia, with emphasis on systematics, phylogeny and bipogeography. – wiith: Iran Mehregan (Tehran), systematics, field work, sequencing; Göteborg Botanic Garden, cultivation, popular outreach; Stina Weststrand (Göteborg), Sajad Alipour (Shiraz), Amin Zeraatkar (Shahrekord), field work. # publications: 13.

C. The genus Dactylicapnos (Fumariaceae), systematics and phylogeny – with: Chen Jun-Tong , KIB Kunming (phylogeny) # publications: 4.


D. Alpine and subalpine flora of East Himalaya – with: Has Jia-Chen, IB-CAS, Beijing; Pankaj Bharali, Arunachal Pradesh. # publications: 17.

E. Systematics and phylogeny of Fumaria (Fumariaceae), a polyploid complex

H. Silene [sect. Physolychnis] in the Sino-Himalayan area – with Bengt Oxelman (Göteborg)

I. Systematics of Impatiens (Balsaminaceae) – with Yu Sheng-Xiang, IB-CAS, Beijing; Rajib Gogoi, BSI Howrah.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Magnus Lidén
Senast uppdaterad: 2021-03-09