Sofia Murhem

Universitetslektor docent vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Sofia.Murhem[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 7310
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

FD och docent i ekonomisk historia

Akademiska meriter: FD, docent

Mina huvudsakliga forskningsområden är marknadsintegration och regleringar, andrahandshandel och pantbelåning, konsumtion och krediter från 1700-talet och framåt. Jag har bland annat forskat kring kyrkokassornas användning på svenska landsbygden, pantbelåningens utveckling i Sverige i relation till utvecklingen av andra kreditsystem, regleringar och välfärdsstatens uppkomst, auktionshandeln i Sverige 1700-1900, med mera.

Inom arbetsmarknadsområdet har jag exempelvis forskat kring europeisk integration och europeisk arbetsmarknadsrelationer, den sociala dialogen och arbetsmarknadsrelationer, med mera.

För närvarande arbetar jag tillsammans med en kollega på ett projekt om marknadsplatser, regleringar och samhällsomvandling i Sverige 1700-1900.

Pågående forskningsprojekt:

Marknader och ekonomisk nedgång. Marknadsplatser, ekonomiska regleringar och samhällsomvandling i Sverige 1700-1900, finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser.

Avklarade:

Kyrkan som sockenbankir. Kyrkokassornas användning på svenska landsbygden 1750-1870, finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser.

Gamla krediter. Pantbelåningens utveckling i Sverige i relation till utvecklingen av andra kreditsystem, regleringar och välfärdsstatens uppkomst 1850-1950, finansierat av Vetenskapsrådet och Handelsbankens forskningsstiftelser.

Den europeiska industriella medborgaren- han eller hon? Den framväxande europeiska arbetsmarknadsregimen ur ett genusperspektiv, finansierat av FAS

Den glömda konsumtionen. Auktionens ekonomiska roll i relation till 17- och 1800-talens samhällsomvandling, finansierat av Vetenskapsrådet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09