Sofia Murhem

Universitetslektor docent vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Sofia.Murhem[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 7310
Mobiltelefon:
070-1679119
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

FD och docent i ekonomisk historia

Akademiska meriter: FD, docent

Mina huvudsakliga forskningsområden är regleringar, andrahandshandel och pantbelåning, konsumtion och krediter från 1700-talet och framåt och arbetsmarknadsrelationer i svensk och europeisk kontext under efterkrigstiden. Jag har bland annat forskat kring auktionshandeln i Sverige 1700-1900 tillsammans med två kollegor, vilket resulterade i boken Den glömda konsumtionen, och pantbelåningens utveckling i Sverige i relation till utvecklingen av andra kreditsystem, regleringar och välfärdsstatens uppkomst.

Inom arbetsmarknadsområdet har jag exempelvis forskat kring europeisk integration och europeisk arbetsmarknadsrelationer, den sociala dialogen, arbetsmarknadsrelationer i småföretag och inom servicesektorn, reglering av arbetskraftsinvandring av kvalificerad arbetskraft till Sverige samt privatiseringar på arbetsmarknadsrelationer inom bland annat telekommunikationer.

För närvarande arbetar jag tillsammans med en kollega på ett projekt om kyrkan som sockenbankir.

Pågående forskningsprojekt:

Kyrkan som sockenbankir. Kyrkokassornas användning på svenska landsbygden 1750-1870, Handelsbankens forskningsstiftelser.

Avklarade:

Den europeiska industriella medborgaren- han eller hon? Den framväxande europeiska arbetsmarknadsregimen ur ett genusperspektiv, finansierat av FAS

Gamla krediter. Pantbelåningens utveckling i Sverige i relation till utvecklingen av andra kreditsystem, regleringar och välfärdsstatens uppkomst 1850-1950, finansierat av Vetenskapsrådet och Handelsbankens forskningsstiftelser.

Den glömda konsumtionen. Auktionens ekonomiska roll i relation till 17- och 1800-talens samhällsomvandling, finansierat av Vetenskapsrådet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09