Henrik Ortsäter

Projektkoordinator vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Vaskulärbiologi; Forskargrupp Taija Mäkinen

E-post:
henrik.ortsater[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
070-7474554
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: ML

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Henrik Ortsäter
Senast uppdaterad: 2021-03-09