Henrik Ortsäter

Intendent vid Rudbecklaboratoriet, Ledningen

E-post:
henrik.ortsater[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4813
Mobiltelefon:
070-4250568
Besöksadress:
Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: ML

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Henrik Ortsäter
Senast uppdaterad: 2021-03-09