Roger Karlsson

Forskare vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
roger.karlsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7753
Mobiltelefon:
070-7981197
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: Fil.dr.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09