Petra Jönsson

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
petra.jonsson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3597
Mobiltelefon:
070-1679591
Besöksadress:
Rum Å:61415 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My main research area is experimental magnetism focusing on nanostructured, amorphous, frustrated and disordered materials. My work include the design and development of functional nanocompostite materials using sputtering, ion implantation and additive manufacturing techniques. The aim of my research is both to extract fundamental knowledge and to develop soft magnetic materials for applications in efficient electromechanical energy conversion.

Akademiska meriter: docent

Nyckelord: thin films magnetism nanomagnetism frustrated magnetic systems disordered magnetic systems amorphous materials

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petra Jönsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09