Anders Öberg

Gästforskare vid Filosofiska institutionen, Teoretisk filosofi; Anknutna

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Dynamiska system och talteori

E-post:
Anders.Oberg[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3196
Besöksadress:
Rum 14131 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

I study invariant measures in ergodic theory. In particular, I have results on g-measures in collaboration with Anders Johansson and Mark Pollicott. I have recently also study piecewise contractive maps together with Svante Janson.

I have written on Hilary Putnam's philosophy, and my main interest is the history of analytic philosophy.

Papers and Publications at Google Scholar

Akademiska meriter: FD, Docent

MA in Philosophy (and Mathematics), Umeå University, January 1994

PhD in Mathematics, Umeå University, June 1998

Docent in Mathematics, Uppsala University, September 2005

PhD in Theoretical Philosophy, Uppsala University, January 2012

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Öberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09