Vera Koponen

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Algebra, logik och representationsteori

E-post:
Vera.Koponen[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3185
Besöksadress:
Rum 14234 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar inom matematisk logik. Mer om min forskning, inklusive artiklar som inte har publicerats ännu, finner du här http://www2.math.uu.se/~vera/research/index.html

Akademiska meriter: FD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Vera Koponen
Senast uppdaterad: 2021-03-09