Anna-Lena Blom

Studievägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Studentservice, farmaci, medicin och vård

E-post:
vardstudievagledning[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 5075
Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, A4:1
Postadress:
Box 586
751 23 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som studievägledare inom vårdutbildningar

  • barnmorskeprogrammet
  • röntgensjuksköterskeprogrammet
  • sjuksköterskeprogrammet
  • specialistsjuksköterskeprogrammet

Mina främsta arbetsuppgifter är att handlägga individuell studiegång, studieuppehåll, återgång i studier och tillgodoräknanden, att stödja studenter med funktionsnedsättning.

Jag arbetar även med rekrytering och information till gymnasieelever.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna-Lena Blom
Senast uppdaterad: 2021-03-09