Rose-Marie Amini

Professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Cancerimmunterapi; Forskargrupp Rose-Marie Amini

E-post:
rose-marie.amini[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, Dr Med Sci, Docent 2008

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rose-Marie Amini
Senast uppdaterad: 2021-03-09