Thomas Tötterman

Professor emeritus i klinisk immunologi, överläk. vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Cancerimmunterapi; Forskargrupp Magnus Essand

E-post:
thomas.totterman[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
070-8931333
Fax:
018-611 0222
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09