Kristina Nilsson Ekdahl

Gästprofessor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Forskningsprogram: Vaskulärbiologi; Forskargrupp Bo Nilsson

E-post:
kristina.nilsson_ekdahl[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
072-2320726
Fax:
018-553149
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09