Olle Korsgren

Professor i transplantationsimmunologi vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerimmunterapi; Forskargrupp Olle Korsgren

E-post:
olle.korsgren[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 4187
Fax:
018-611 0222
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: leg. läk., MD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09