Bo Stenerlöw

Professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Bo Stenerlöw

E-post:
bo.stenerlow[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250549
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09