Ulf Holmbäck

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
ulf.holmback[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
070-1730041
Mobiltelefon:
070-1730041
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
ulf.holmback[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-1730041
Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i klinisk nutrition och metabolism samt pedagogisk utvecklare. För tillfället jobbar jag 25% på MedFarm:s pedagogiska råd - PRåM; och 75 % tjänstledig för läkemedelsutveckling och föräldraledighet. Vidare är jag mentor inom mentorskollegiet (se mer nedan). Mina nuvarande forskningsområden är fetma och metabola effekter av sömnstörning - med blodsockerkontroll som röd tråd. Som pedagogisk utvecklare är jag särskilt intresserad av E-lärande.

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: obesity e-lärande e-teaching circadian undervisningsformer rum för lärande

Jag är medlem i mentorsnätverket för att jag tycker det är är stimulerande och intressant att diskutera och fundera kring undervisning och undervisningsformer.

Jag har under åren testat eller sett andra testa olika undervisningsformer, och tycker att det är intressant att studera vad fungerar i lärar-studentmötet

Jag har haft många spännande mentorsuppdrag inom med-farm och tek-nat, men är mycket intresserad av att få mer uppdrag inom hum-sam och jag kan även ge mentorshandledning på engelska

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulf Holmbäck
Senast uppdaterad: 2021-03-09