Agneta Andersson

Universitetslektor docent, studierektor grund och avancerad nivå vid Institutionen för kostvetenskap

E-post:
agneta.ub.andersson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2207
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 560
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor i kostvetenskap, undervisar främst vid dietistprogrammet inom ämnesområdet dietetik och nutrition och om vetenskaplig metod på avancerad nivå. Har uppdraget som institutionens studierektor för utbildning grund- och avancera nivå. Tidigare dietistprogramsamordnare. Excellent lärare 2020. Pedagogisk mentor. Utsågs år 2015 till en av Uppsala universitets pedagogiska pristagare. Är handledare till doktorander och forskar inom områdena dietetik och nutrition.

Akademiska meriter: MD, Docent, Excellent lärare

Nyckelord: nutrition food dietary assesment the profession of dietetics

Min forskning startade med studier kring kroppens energiomsättning med specifikt intresse för interaktionen mellan mat och fysisk aktivitet. I mitt avhandlingsarbete studerade jag fettsyrasammansättningen i skelettmuskulaturen och dess koppling till dietärt fettintag och fysisk aktivitet. Mitt intresse för kost- och hälsa har sedan lett vidare till studier kring fullkorn. Tillsammans med forskargrupper vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap UU samt SLU har jag studerat metabola effekter av fullkorn och utvärderat en potentiell biomarkör för fullkornsintag. Under senare år har jag fortsatt att utveckla min forskningsinriktning, till att förutom handla om kostundersökningar i relation till hälsa, också inkludera nutritionsbehandlingsprocessen inom hälso- och sjukvårdens dietistverksamhet med fokus på dietisternas journaldokumentation.

Min undervisning inom dietetik och nutrition inriktar sig främst på grundläggande nutrition med fokus på energiomsättning och metabolism, idrottsnutrition, nutritionsstatusbestämning, kost vid diabetes, dietist professionen samt vetenskaplig metodik och studiedesign inom kost- och nutritionsområdet.

Jag har även författat populärvetenskapliga skrifter exempelvis läroboken Näringslära för högskolan (Liber 2006, 2013) och SOK:s (Sveriges Olympiska Kommitté) kostpolicy (Kostrekommendationer för elitidrottare 2000,2009).

Jag har alltid haft ett stort intresse för undervisning och har med tiden allt mer engarerat mig inom utbildnings- och ämnesdidaktiska frågor. Jag har bland annat medverkat i fakultetens utbildningsutskott, i en rad pedagogiska utvecklingsprojekt och kvalitetsutvärderingar av olika utbildningar.

Har varit huvudhandledare till följande doktorsavhandling:

Elin Lövestam 2015.Dietetic documentation: Content, language and the meaning of standardization in Swedish dietitians’ patient record notes.

Har varit biträdande handledare till följande doktorsavhandlingar:

Aravinda Bergreen-Clausen. 2022. Food environments in socioeconomically disadvantaged and immigrant populations through a non-communicable lens.

Evelina Liljeberg 2021.Oral nutritional supplements within the nutrition therapy: Prescription and adherence from a dietetic practice perspective.

Erixa Ax 2015.Dietary Patterns: Identification and Health Implications in the Swedish Population.

Anna-Mari Simunaniemi 2011.Consuming and Communicating Fruit and Vegetables: A Nation-Wide Food Survey and Analysis of Blogs among Swedish Adults.

Är biträdande handledare till pågående doktorandarbeten:

Inger Nilsen. Food intake before and after bariatric surgery - effetcs on the interstitial blood glucose concentrations.

Josefin Dimander. The role of nutrition after minor burn.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Agneta Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09