Britt Skogseid

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Endokrin tumörbiologi

E-post:
Britt.Skogseid[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-471 4719
Besöksadress:
Rum RUD 61315 Rudbecklaboratoriet, R3, vån 2
75185 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, R3, vån 2
75185 Uppsala

Kort presentation

Vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci mellan 2008-2014.

Akademiska meriter: MD, överläk.

Britt Skogseid är specialist i internmedicin och endokrinologi och innehar tjänst som överläkare och professor i tumörbiologisk endokrinologi. Hon var prodekanus för forskarutbildningen och ordförande i forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci april 2007 - juni 2008.

Hon har tidigare varit studierektor för forskarutbildningen vid medicinska fakulteten och rektorsråd för forskarutbildningen vid Uppsala universitet samt vetenskaplig sekreterare i Svenska endokrinologföreningen.

Hon är hedersledamot vid American Association of Endocrine Surgeons, samt hedersledamot vid Stockholms nation.

Britt Skogseid forskar om molekylära processer vid tumörutveckling i hormonproducerande organ. Dessutom driver hon en internationell randomiserad fas III-studie där man jämför överlevnaden vid olika cellgiftsbehandlingar av binjurebarkscancer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Britt Skogseid
Senast uppdaterad: 2021-03-09