Lars Rönnblom

Gästprofessor i reumatologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi

E-post:
Lars.Ronnblom[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-471 4505
Mobiltelefon:
070-1679437
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet, C11
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, C11
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: MD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lars Rönnblom
Senast uppdaterad: 2021-03-09