Fredrik Rorsman

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Gastroenterologi/hepatologi

E-post:
Fredrik.Rorsman[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5838
Fax:
018-502815
Besöksadress:
Rum UAS Ing:70, Tr:3 Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD, läk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Fredrik Rorsman
Senast uppdaterad: 2021-03-09