Fredrik Lennmyr

Adjungerad universitetslektor docent, överläkare i thoraxanestesi vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

E-post:
fredrik.lennmyr[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-611 3099
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA
Tillgänglig:
Thoraxanestesi

Akademiska meriter: MD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09