Christian Berne

Professor emer. vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Molekylär epidemiologi

E-post:
christian.berne[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-6684419
Besöksadress:
Epihubben, MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
EpiHubben, MTC-huset
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: MD, överläk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christian Berne
Senast uppdaterad: 2021-03-09